Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Symbol osoby z dysfunkcją słuchu - kontur ucha przekreślony białym paskiem na niebieskim tle
  Symbol osoby niepełnosprawnej ruchowo - osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim, na niebieskim tle

  Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących                    

  Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zmianami) "osoba uprawniona, o której mowa w art. 11 ust. 3, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwego ze względu na właściwość sprawy organu administracji publicznej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych". Jednocześnie osoby uprawnione lub przybrane (art. 3 pkt 1 ww. ustawy) proszone są o przekazanie Pierwszemu Urzędowi Skarbowemu w Szczecinie na adres poczty elektronicznej: 1us.szczecin@mf.gov.pl  lub innymi udostępnionymi kanałami komunikacyjnymi informacji dotyczących podatnika, takich jak imię, nazwisko, adres, NIP/PESEL, rodzaj sprawy do załatwienia oraz danych kontaktowych (numer telefonu/faxu lub adres poczty elektronicznej) umożliwiających niezwłoczne powiadomienie o wyznaczonym terminie spotkania.

  Informacja dla osób niesprawnych ruchowo

  Ul. Potulicka 59 -  budynek A - przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo:
  · Winda - umożliwia przewóz wózka inwalidzkiego, obsługiwana jest przez pracowników ochrony. Winda usytuowana jest po prawej stronie wejścia głównego do budynku urzędu, a osoba niepełnosprawna ma możliwość wezwania pracownika ochrony za pomocą dzwonka, który umieszczony jest na budynku przy windzie na wysokości około jednego metra od chodnika;
  · Wejście główne - wejście do budynku wyposażone jest w szerokie, rozsuwane drzwi otwierane na fotokomórkę;
  · Sala Obsługi - znajduje się na poziomie „0" (brak barier utrudniających poruszanie się);
  · Toaleta - pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie „0", za Salą Obsługi;
  · Komunikacja - szerokość korytarzy budynku zapewnia dogodne warunki komunikacyjne osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich;
  · Pozostałe piętra budynku – z poziomu „0" wjazd na wyższe kondygnacje i poruszanie się po poszczególnych piętrach budynku umożliwiają dwa dźwigi osobowe.

  Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość umówienia się z pracownikiem Urzędu na określony termin oraz możliwość uzyskania informacji pod numerami telefonów:

  • (91) 813-06-71
  • (91) 813-06-72
  • (91) 813-06-73
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.05.2015 Data publikacji: 13.05.2015 12:51 Data ostatniej modyfikacji: 30.11.2018 11:49
  Autor: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie Osoba publikująca: Anna Raca Osoba modyfikująca: Agnieszka Ciechan-Podolska
  Rejestr zmian