«Powrót

Zmiana na stanowisku Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie

Zmiana na stanowisku Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie

Zmiana na stanowisku Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie

Szef Krajowej Administracji Skarbowej:
- z upływem dnia 19 lipca 2019 r. odwołał Panią Marię Kowalczyk ze stanowiska Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie,
- z dniem 20 lipca 2019 r. powołał Pana Krzysztofa Świdronia  na stanowisko Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie.