«Powrót

Usługi aktualizacji RNP dla branży IT

Usługi aktualizacji RNP dla branży IT

Usługi aktualizacji RNP dla branży IT

Dokument przeznaczony jest dla firm z branży IT przygotowujących oprogramowanie interfejsowe dla jednostek administracji publicznej upoważnionych do aktualizowania Rejestru Należności Publicznoprawnych. Aktualizowanie danych obejmuje tworzenie nowych wpisów w rejestrze oraz aktualizacji dla wpisów już istniejących.
Celem tego dokumentu jest przedstawienie zasad oraz warunków wymiany informacji pomiędzy usługami systemu e-Podatki umożliwiającymi aktualizację Rejestru Należności Publicznoprawnych, a oprogramowaniem interfejsowym przeznaczonym do jego aktualizowania.

Usługi do aktualizacji RNP Specyfikacja Wejścia-Wyjścia Wersja 1.0.1