Centra obsługi

  Centra obsługi

  Centra obsługi

  1 września 2015 r. w wybranych urzędach skarbowych uruchomiono 50 centrów obsługi. W centrach obsługi podatnicy mogą uzyskać wsparcie w załatwieniu swoich spraw niezależnie od terytorialnego zasięgu działania naczelnika urzędu skarbowego, przy którym działa centrum.

  Obsługa w centrum obsługi polega na:

  • przyjmowaniu podań i deklaracji, wydawaniu zaświadczeń oraz udzielaniu wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą;
  • udzielaniu informacji w zakresie sposobu wypełniania zeznań i deklaracji podatkowych;
  • zapewnieniu stanowiska komputerowego z dostępem do portalu podatkowego:
  • informowaniu o danych kontaktowych właściwych organów wraz ze wskazaniem zakresu ich kompetencji.

  W województwie zachodniopomorskim centra obsługi funkcjonują:

  • przy Urzędzie Skarbowym Drawsku Pomorskim, ul. Piłsudskiego 35-37,
  • przy Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Koszalinie, ul. Przemysłowa 3.

  Więcej informacji na temat centrów obsługi na Portalu Podatkowym(link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

  Wykaz centrów obsługi funkcjonujących w kraju na Portalu Podatkowym(link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.02.2017 Data publikacji: 28.02.2017 07:59 Data ostatniej modyfikacji: 28.02.2017 08:01
  Autor: Maciej Koniuszewski Osoba publikująca: Maciej Koniuszewski Osoba modyfikująca: Maciej Koniuszewski
  Rejestr zmian