«Powrót

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Uprzejmie informujemy, że możliwe jest wnoszenie pism w formie dokumentów elektronicznych do Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2019.700) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2018.180) za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) udostępnionej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem: http://www.epuap.gov.pl.

Adres skrytki ePUAP Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie: /nd9v6m8e1t/SkrytkaESP

W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy ePUAP niezbędne jest:

  1. posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne),
  2. posiadanie ważnego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub tzw. „profilu zaufanego ePUAP",
  3. wypełnienie właściwego formularza udostępnionego w "Katalogu usług" na platformie ePUAP (w celu uzyskania dostępu do formularza należy posłużyć się wyszukiwarką "Katalogu usług").