«Powrót

KAS zlikwidowała kolejną karuzelę podatkową

KAS zlikwidowała kolejną karuzelę podatkową

KAS zlikwidowała kolejną karuzelę podatkową

na pierwszym planie: oznakowany samochód Służby Celno-Skarbowej, w tle: zbiorniki stacjonarne oraz samochody cysterny
oznakowany samochód Służby Celno-Skarbowej z włączonym kogutem, funkcjonariusze wkraczający do budynku
  • Szef Krajowej Administracji Skarbowej w ramach procedury STIR zablokował rachunki bankowe podmiotu uczestniczącego w karuzeli podatkowej, na których zabezpieczono na rzecz Skarbu Państwa łączną kwotę 1,3 mln zł.
  • Sprawa dotyczy fikcyjnego obrotu olejem roślinnym przez tzw. znikające podmioty.

Pracownicy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie we współpracy z komórką Szefa KAS ds. STIR w Ministerstwie Finansów zidentyfikowali grupę podmiotów, które nabywały oleje roślinne na dużą skalę, wykorzystując łańcuchy transakcji z udziałem tzw. znikających podatników i unikając zapłaty podatku VAT.

Zebrany przez Krajową Administrację Skarbową materiał dowodowy wskazuje, że podmioty biorące udział w fikcyjnym obrocie olejem roślinnym naraziły Skarb Państwa na wielomilionowe straty. Wartość obrotu w ramach transakcji łańcuchowych, w okresie zaledwie trzech miesięcy, wyniosła ponad 54 mln zł.

Pracownicy i funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowegoprzy współpracy Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Ministerstwa Finansów  przeszukali wiele lokalizacji na terenie województw łódzkiego, małopolskiego i mazowieckiego, w tym miejsce przeładunku i deklarowanego „przetwarzania" towaru. Zabezpieczyli obszerną dokumentację finansowo-księgową, która jest analizowanaw ramach śledztwa i kontroli celno-skarbowej.

Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego wszczął wobec podmiotów kontrole celno-skarbowe. Przybliżona minimalna kwota zobowiązań w podatku VAT, powstałych w okresie tylko trzech miesięcy, wynosi około 6,8 mln zł.

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Lublinie. Sprawę prowadzi Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie.