«Powrót

Spotkanie z przedsiębiorcami w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Spotkanie z przedsiębiorcami w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Spotkanie z przedsiębiorcami w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii

W dniu 6 listopada 2018 r. na prośbę przedstawiciela Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, działającego przy ZUT w Szczecinie zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw.

Na szkoleniu przedstawiono zagadnienia związane z prawem celnym – od dokonania zgłoszenia celnego, poprzez procedury celne, ułatwienia celne, po najnowsze zmiany organizacyjne w administracji. Szkolenie było przeznaczone dla osób, które dotąd nie miały okazji zapoznać się z wyżej wymienionym tematami, lub które znają je w ograniczonym zakresie.

Materiały ze spotkania:

Program szkolenia

Pakiet prawny UKC

Pochodzenie towarów (prezentacja)

Zagadnienia ogólne z zakresu procedur celnych (prezentacja)

Uproszczenia Celne, zabezpieczenie długu celnego, pozwolenie AEO (prezentacja)

Zgłoszenie celne (prezentacja)

CUDO (prezentacja)

Cyfrowe środowisko w obszarze obsługi przedsiębiorców przez Krajową Administrację Skarbową (prezentacja)