«Powrót

Od 1 października 2018 r. nowe obowiązki w SENT

Od 1 października 2018 r. nowe obowiązki w SENT

Od 1 października 2018 r. nowe obowiązki w SENT

Ministerstwo Finansów przypomina, że 1 października 2018 r. wchodzą w życie zmiany ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz.U poz. 708, z późn. zm.) w zakresie przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych środków transportu przewożących towary objęte systemem monitorowania przewozu.

Spełnienie tego obowiązku będzie możliwe z wykorzystaniem:

  • lokalizatora, czyli urządzenia (np. tablet, smartfon) z zainstalowaną aplikacją SENT GEO, lub
  • zewnętrznego systemu lokalizacji (ZSL) - systemu używanego przez przewoźnika do zarządzania flotą pojazdów.

Aplikacja do monitorowania trasy przewozu towaru o nazwie SENT GEO jest bezpłatnie dostępna dla urządzeń z systemem:

  • Google Android – w sklepie Google Play;  
  • Apple IOS – w sklepie App Store.

Operatorzy zewnętrznych systemów lokalizacji ZSL powinni dokonać rejestracji tych systemów za pośrednictwem dedykowanych formularzy dostępnych na:  Instrukcja rejestracji usługi ZSL, urządzeń GPS i wypełniania zgłoszeń przewozu w zakresie modułu SENT-GEO (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym) 

Szczegółowe informacje na ten temat zostały opublikowane w komunikacie: 17.08.2018 Pilotaż aplikacji mobilnej SENT-GEO (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

Do 31 grudnia 2018 r. nie będą stosowane kary wobec przewoźników i kierujących, za niedopełnienie obowiązków związanych z przesyłaniem danych geolokalizacyjnych.

Najważniejsze zmiany od 1 października 2018 r. (plik PDF na portalu PUESC; 429 KB)

UWAGA. Obowiązek wyposażenia środka transportu w lokalizator i przekazywania danych geolokalizacyjnych nie dotyczy przewozów koleją (wyłączenie wynika z § 4 rozporządzenia z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów (Dz. U. poz. 1839)).
Informacje o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów dostępne są na stronie PUESC, w dziale Katalog e-Usług, e-Przewóz (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).