«Powrót

Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

 

 

Izba Administracji  Skarbowej w Szczecinie przystąpiła do projektu Fundusze Europejskie – Infrastruktura i Środowisko. W ramach programu realizuje projekt pn.:
„GŁĘBOKA MODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO W SZCZECINIE PRZY UL. MAŁOPOLSKIEJ 44, NR POIS.01.03.01-00-0156/16-00"

Cel projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej

Planowane efekty:
- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych    77,29 Mg CO2/rok,
- zmniejszenie zużycia energii końcowej   696,28 GJ/rok,
- zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach użyteczności publicznej    327958,33 kWh/rok ,
- ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej   60,63 MWh/rok,
- ilość zaoszczędzonej energii cieplnej   478,00 GJ/rok,
- dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych   0,015 MW.

Wartość projektu:  1 320 976,30 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  1 122 829,85 zł
 

Zgłaszanie nieprawidłowości

Informujemy równocześnie, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach można również zgłaszać wysyłając wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl (link otwiera okno edycji wiadomości w programie obsługującym pocztę elektroniczną).