«Powrót

24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy w administracji rządowej

24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy w administracji rządowej

24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy w administracji rządowej

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, urzędy skarbowe województwa zachodniopomorskiego, a także Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie i Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie będą nieczynne.

 

Wyznaczonym dniem pracy był 15 grudnia 2018 r.