«Powrót

15 grudnia 2018 r. (sobota) dniem pracy w jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej

15 grudnia 2018 r. (sobota) dniem pracy w jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej

15 grudnia 2018 r. (sobota) dniem pracy w jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 31 sierpnia 2018 r. dzień 24 grudnia 2018 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

W dniu 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) urzędy skarbowe województwa zachodniopomorskiego, a także Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie i Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie będą nieczynne.


Wyznaczonym dniem pracy jest 15 grudnia 2018 r. (sobota).