Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

  Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

  Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

   

   

  Izba Administracji  Skarbowej w Szczecinie przystąpiła do projektu Fundusze Europejskie – Infrastruktura i Środowisko. W ramach programu realizuje projekt pn.:
  „GŁĘBOKA MODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO W SZCZECINIE PRZY UL. MAŁOPOLSKIEJ 44, NR POIS.01.03.01-00-0156/16-00"

  Cel projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej

  Planowane efekty:
  - szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych    77,29 Mg CO2/rok,
  - zmniejszenie zużycia energii końcowej   696,28 GJ/rok,
  - zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach użyteczności publicznej    327958,33 kWh/rok ,
  - ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej   60,63 MWh/rok,
  - ilość zaoszczędzonej energii cieplnej   478,00 GJ/rok,
  - dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych   0,015 MW.

  Wartość projektu:  1 320 976,30 zł

  Wkład Funduszy Europejskich:  1 122 829,85 zł
   

  Zgłaszanie nieprawidłowości

  Informujemy równocześnie, że Ministerstwo Rozwoju przygotowało narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.
  Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (link otwiera nowe okno w innym serwisie). Wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach można również zgłaszać wysyłając wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl (link otwiera okno edycji wiadomości w programie obsługującym pocztę elektroniczną).