«Powrót

Zwolnienie od akcyzy wyrobów węglowych od 1 stycznia 2019 r.

Zwolnienie od akcyzy wyrobów węglowych od 1 stycznia 2019 r.

Zwolnienie od akcyzy wyrobów węglowych od 1 stycznia 2019 r.

Ministerstwo Finansów informuje, że na stronie finanse.gov.pl (oraz od 2 stycznia 2019 r. na nowym portalu podatkowym podatki.gov.pl) została opublikowana informacja, w formie plakatu-ulotki, przedstawiająca nowe zasady dokumentowania dostaw wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy i obowiązki ciążące na podmiotach dokonujących tych dostaw oraz na ich odbiorcach.

 

Zwolnienie od akcyzy wyrobów węglowych od 1 stycznia 2019 r. (ulotka)