«Powrót

Zmiany w systemie monitorowania przewozu towarów - szkolenie dla przewoźników

Zmiany w systemie monitorowania przewozu towarów - szkolenie dla przewoźników

Zmiany w systemie monitorowania przewozu towarów - szkolenie dla przewoźników

Zmiany w systemie monitorowania przewozu towarów - widok szkolenia dla przewoźników
  • Prawne i praktyczne aspekty zmian przepisów ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, rozwiązania dotyczące geolokalizacji przemieszczeń wyrobów były przedmiotem szkolenia dla przewoźników.

14 grudnia 2018 roku w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego, przeprowadzone zostało szkolenie skierowane do przedstawicieli zachodniopomorskich firm przewozowych. Szkolenie objęło swym zakresem prawne i praktyczne aspekty zmian przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.

Podczas szkolenia omówiono zmiany przepisów w zakresie monitorowania przewozu towarów, ze szczególnym uwzględnieniem nowych obowiązków ciążących na przewoźnikach. Omówiono najnowsze zmiany wprowadzające rozwiązania dotyczące geolokalizacji przemieszczeń wyrobów podlegających monitorowaniu przewozu. W drugiej części, przy aktywnym udziale zaproszonych gości, przeprowadzono praktyczne zajęcia obejmujące instalację, zarejestrowanie i obsługę testowej wersji dedykowanej aplikacji geolokalizacyjnej udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.

Szkolenie przeprowadzili pracownicy i funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Było kolejnym, zrealizowanym przez Zachodniopomorski UCS, szkoleniem z zakresu funkcjonowania systemu monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, w którym aktywny udział biorą zachodniopomorscy przewoźnicy.

W trakcie spotkania wymieniono się spostrzeżeniami w zakresie dotychczasowego funkcjonowania przepisów ustawy. Uczestnicy szkolenia wskazali, że takie spotkania realizowane na poziomie regionalnym, są niezwykle przydatne. Z tego też powodu - mając na uwadze projektowane kolejne zmiany przedmiotowej ustawy - nie było ono ostatnie, tym bardziej, że środowisko przewoźników liczy na dalszą współpracę i spotkania.