«Powrót

Prawo do Przedsiębiorczości – konferencja w Szczecinie

Prawo do Przedsiębiorczości – konferencja w Szczecinie

Prawo do Przedsiębiorczości – konferencja w Szczecinie

wizerunki rozmawiających kobiet i mężczyzn, napis: Prawo do przedsiębiorczości, małe firmy, wielkie zmiany, logo PARP, logo Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Konferencja w Szczecinie była czwartą z cyklu spotkań organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przy współpracy Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej. Eksperci rozmawiali z przedstawicielami biznesu o Konstytucji dla Biznesu oraz innych zmianach i uproszczeniach prawnych ułatwiających zakładanie i prowadzenie firm.

W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Dozoru Technicznego. Krajową Administrację Skarbową reprezentowała Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie Monika Getka.

Dyrektor Getka witając uczestników podkreśliła, że „Wszystko co związane jest z przedsiębiorczością i sfera podatków to nierozłączne dziedziny. Jestem wdzięczna że udało się zorganizować spotkanie w Szczecinie, ponieważ Szczecin skupia ponad 40 % wszystkich czynnych podatników woj. zachodniopomorskiego. Funkcjonuje tu ponad 75 tys. aktywnych przedsiębiorców. Dlatego, z punktu widzenia podatników tutaj działających jest to istotny temat. Mam nadzieję, że te przedstawione nowe rozwiązania dadzą państwu nowe bodźce do działalności."

W trakcie konferencji przedsiębiorcy mieli możliwość zapoznania się z ułatwieniami dla firm wprowadzonymi przez Konstytucję Biznesu, zmianami w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także ofertą wsparcia dla małych i średnich firm. „Konstytucja Biznesu" to pakiet ustaw, wprowadzanych przez rząd, których celem jest uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

Konstytucja dla Biznesu to pakiet ustaw, które reformują i upraszczają przepisy dotyczące prowadzenia działalności. Wprowadzone zmiany dotyczą różnych obszarów, m.in.:

  • zakładania firm, prowadzenia i zawieszania działalności,
  • relacji przedsiębiorcy z urzędami i załatwianie spraw urzędowych,
  • zasad tworzenia prawa gospodarczego,
  • obowiązków związanych z prowadzeniem działalności.

Przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej zaprezentowali pakiet zmian w systemie podatkowym przygotowany przez Ministerstwo Finansów, nazywany w skrócie 3xP (prostota, przejrzystość, przyjazność).

 „3 P, to trzy przejrzystość, prostota i przyjazność w relacjach z przedsiębiorcami. To wyznaczniki działania wszystkich jednostek działających w ramach KAS. KAS dąży do tego aby uproszczenia w prawie podatkowym stały się codziennością. Pierwszym krokiem było właśnie utworzenie KAS jako zmniejszenie liczby instytucji administracji w kontaktach z przedsiębiorcami. Jednym z podstawowych zadań urzędów skarbowych jest wspieranie podatnika i przedsiębiorców w prawidłowym realizowaniu obowiązków podatkowych. Zadaniem naszym jest też pobór podatków, ale jedno drugiego nie wyklucza. Duży nacisk kładziemy na eliminację nieuczciwych podmiotów, mających na celu wyłudzenia podatków." powiedziała Monika Getka - Zastępca Dyrektora IAS.

Podczas prezentacji podkreślono, że działania KAS opierają się na Konstytucji dla Biznesu. W Ordynacji podatkowej od wielu lat obowiązuje zapis, że wszelkie wątpliwości na tle normy prawnej są rozstrzygane na korzyść podatnika. Teraz pojawił się jeszcze jeden zapis – że wszelkie wątpliwości co do stanu faktycznego, będą rozstrzygane na korzyść podatnika.

„Po 30 latach funkcjonowania przedsiębiorców na rynku przyszedł czas na zmianę podejścia do przedsiębiorców, którzy tworzą nasz PKB. To okres kiedy zaczynamy patrzeć na nasze relacje nie tylko z punktu widzenia przejrzystości  przepisów podatkowych, ale również z punktu widzenia wzajemnej komunikacji. Jeśli osiągniemy satysfakcjonujący poziom komunikacji to będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy administracją przyjazną dla przedsiębiorcy."

Podczas konferencji przedsiębiorcy mieli do dyspozycji strefę informacyjną, w ramach której eksperci zachodniopomorskiej KAS udzielali przedsiębiorcom informacji i wyjaśnień dotyczących podatkowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.