«Powrót

Prawo do Przedsiębiorczości – konferencja w Kołobrzegu

Prawo do Przedsiębiorczości – konferencja w Kołobrzegu

Prawo do Przedsiębiorczości – konferencja w Kołobrzegu

Konferencja w Kołobrzegu była kolejnym z cyklu spotkań organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przy współpracy Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej. W dniu 5 października 2018 r. eksperci rozmawiali z przedstawicielami biznesu o Konstytucji dla Biznesu oraz innych zmianach i uproszczeniach prawnych ułatwiających zakładanie i prowadzenie firm.

W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Krajową Administrację Skarbową reprezentowała Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie Monika Getka.

Henryk Carewicz – Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego – odczytał list Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz.

„Konstytucja dla biznesu to pięć kompleksowych ustaw, które zastępują wiele funkcjonujących dotychczas przepisów. To zmiana podejścia jakościowego do przedsiębiorców – stwarzamy warunki rozwoju, wspieramy inwestycje i uproszczamy procedury, aby przedsiębiorcy mogli koncentrować się na prowadzeniu działalności" –przeczytał Henryk Carewicz. 

Dyrektor Getka witając uczestników podkreśliła, że „Kołobrzeg, to bardzo ważne miasto w naszym województwie. Czwarte co do wielkości, ale bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju gospodarki. Tu działa całkiem spora grupa przedsiębiorców naszego województwa. Dlatego cieszę się, ze będę mogła przedstawić Państwu kilka kwestii z tego co się zmieniło w systemie podatkowym i co jeszcze się zmieni po to aby prowadzenie działalności było łatwiejsze".

W trakcie konferencji przedsiębiorcy mieli możliwość zapoznania się z ułatwieniami dla firm wprowadzonymi przez Konstytucję Biznesu, zmianami w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, a także ofertą wsparcia dla małych i średnich firm. „Konstytucja Biznesu" to pakiet ustaw, wprowadzanych przez rząd, których celem jest uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

Konstytucja dla Biznesu to pakiet ustaw, które reformują i upraszczają przepisy dotyczące prowadzenia działalności. Wprowadzone zmiany dotyczą różnych obszarów, m.in.:

  • zakładania firm, prowadzenia i zawieszania działalności,
  • relacji przedsiębiorcy z urzędami i załatwianie spraw urzędowych,
  • zasad tworzenia prawa gospodarczego,
  • obowiązków związanych z prowadzeniem działalności.

Przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej zaprezentowali pakiet zmian w systemie podatkowym przygotowany przez Ministerstwo Finansów, nazywany w skrócie 3xP (prostota, przejrzystość, przyjazność).

 „3 P, to trzy wyznaczniki działania wszystkich jednostek działających w ramach KAS. Jednym z podstawowych zadań urzędów skarbowych jest wspieranie podatnika i przedsiębiorców w prawidłowym realizowaniu obowiązków podatkowych. Zadaniem naszym jest też pobór podatków, ale jedno drugiego nie wyklucza" powiedziała Monika Getka - Zastępca Dyrektora IAS.

Podczas prezentacji podkreślono, że działania KAS opierają się na Konstytucji dla Biznesu. W Ordynacji podatkowej od wielu lat obowiązuje zapis, że wszelkie wątpliwości na tle normy prawnej są rozstrzygane na korzyść podatnika. Teraz pojawił się jeszcze jeden zapis – że wszelkie wątpliwości co do stanu faktycznego, będą rozstrzygane na korzyść podatnika.

„Po 30 latach funkcjonowania przedsiębiorców na rynku przyszedł czas na zmianę podejścia do przedsiębiorców, którzy tworzą nasz PKB. To okres kiedy zaczynamy patrzeć na nasze relacje nie tylko z punktu widzenia przejrzystości  przepisów podatkowych, ale również z punktu widzenia wzajemnej komunikacji. Jeśli osiągniemy satysfakcjonujący poziom komunikacji to będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy administracją przyjazną dla przedsiębiorcy."

Podczas konferencji przedsiębiorcy mieli do dyspozycji strefę informacyjną, w ramach której eksperci zachodniopomorskiej KAS udzielali przedsiębiorcom informacji i wyjaśnień dotyczących podatkowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.