«Powrót

Nadanie sztandaru Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie

Nadanie sztandaru Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie

Nadanie sztandaru Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie

•    14 września 2018 r. w Szczecinie odbyły się uroczyste obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej w Zachodniopomorskiem, podczas których Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie nadany został sztandar.
•    W uroczystościach uczestniczyli Wojewoda Zachodniopomorski, przedstawiciele Ministerstwa Finansów, przedstawiciele współpracujących służb i instytucji województwa zachodniopomorskiego.

Uroczystość nadania sztandaru odbyła się na Placu Katedralnym przy Bazylice Archikatedralnej przy ul. Św. Jakuba 1 w obecności zaproszonych gości – Wojewody Zachodniopomorskiego – Tomasza Hinca, Arcybiskupa – Andrzeja Dzięgi, Dyrektora Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej – Piotra Dziedzica, Zastępcy Dyrektora Departamentu Ceł -  Tadeusza Sendy oraz przedstawicieli zachodniopomorskich służb mundurowych, inspekcji i instytucji. Nadanie sztandaru rozpoczęło się uroczystym apelem, po którym wręczono sztandar Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.
Odczytany został akt nadania sztandaru podpisany przez Ministra Finansów Teresę  Czerwińską. Ceremonii towarzyszyły poczty sztandarowe w Zachodniopomorskiej Komendy Wojewódzkiej Policji, Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie oraz Straży Miejskiej w Szczecinie. Uroczystość uświetniła Orkiestra Marynarki Wojennej ze Świnoujścia.
 „Przyjmując sztandar wyrażam serdeczne podziękowanie za tak cenny dar. Pragnę zapewnić, że jest on symbolem wartości, które są i będą fundamentem naszej administracji. Stawiamy przed sobą szereg celów, ale zawsze przy ocenie stopnia ich realizacji, spoglądamy z perspektywy naszych klientów. To jest z perspektywy Państwa i jego obywateli, przedsiębiorców, instytucji z nami współpracujących. W naszych działaniach pełnimy nade wszystko rolę służebną i stąd, by ową służebność realizować musimy być (i jesteśmy) otwarci na społeczeństwo. Nadanie Sztandaru, który jest symbolem honoru i tradycji, to również wyraz uznania dla Państwa – pracowników i funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. To także akt wzmacniający autorytet naszej instytucji i impuls dla nas, do jeszcze bardziej wydajnej pracy i służby." powiedział Jarosław Grzelak - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie dziękując za nadanie sztandaru.
Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę dla zasłużonych pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. Złote, srebrne i brązowe medale Za Długoletnią Służbę z rąk Wojewody Zachodniopomorskiego odebrało 8 osób z 12 uhonorowanych. Ponadto Wojewoda w imieniu Prezydenta RP wręczył funkcjonariuszowi celno-skarbowemu mianowanie na I stopień w korpusie oficerów młodszych.
Druga część uroczystości odbyła się w auli Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Podczas tej części Dyrektor Senda odczytał list Mariana Banasia - Szefa KAS, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów skierowany do uczestników i organizatorów zachodniopomorskich obchodów Dnia Krajowej Administracji Skarbowej. „Bardzo wszystkim Państwu dziękuję za trud codziennej pracy na rzecz Krajowej Administracji Skarbowej. To, że reforma administracji skarbowej przynosi zakładane efekty w postaci zwiększenia wpływów do budżetu państwa i eliminowanie szarej strefy w gospodarce to zasługa wszystkich Państwa, pracowników i funkcjonariuszy KAS" podkreślił w odczytanym Lisice Minister Banaś.
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie - Jarosław Grzelak nawiązał do rocznicy 100-lecia niepodległej Polski „Tegoroczna uroczystość obchodów Dnia Krajowej Administracji Skarbowej odbywa się w doniosłą, setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Już zawsze będziemy dumni z tego, że sztandar dla Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie nadano właśnie w tym roku. Obchodząc tę rocznicę nasze oczy zwracamy ku początkom naszej organizacji. 100 lat niepodległości to również historia administracji podatkowej, skarbowej, Służby Celnej, a dzisiaj Krajowej Administracji Skarbowej. To historie tysięcy ludzi, którzy oddali swoje umiejętności, wiedzę, zaangażowanie, ale też i życie w służbie krajowi i jego finansowemu bezpieczeństwu. To dzięki nam państwo pozyskuje środki na realizację takich celów jak bezpieczeństwo, spokój, edukacja czy zdrowie obywateli."
Pani Anna Kraska Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa odczytała list gratulacyjny podkreślając  wieloletnią współpracę służącą zapewnieniu bezpieczeństwa Polaków. Dyrektorowi Grzelakowi przekazała okolicznościowy medal „W służbie nowoczesnego rolnictwa" wręczany współpracującym instytucjom.     
Listy do organizatorów uroczystości z życzeniami i gratulacjami dla wszystkich pracowników i funkcjonariuszy KAS skierowali też Komendant Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Komendant Straży Miejskiej w Szczecinie, Dyrektor Delegatury NIK w Szczecinie, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Szczecinie,  Prokurator Okręgowy w Szczecinie, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.  
W trakcie tej części uroczystości dokonano mianowania 22 funkcjonariuszy celno-skarbowych na wyższy stopień służbowych. Ponadto Dyrektor Izby Administracji Skarbowej wraz z Dyrektorem Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej wręczyli 103 pracownikom dyplomy za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych.
„Nasza praca to trudna i złożona misja zapewnienia stabilnych, zrównoważonych i bezpiecznych finansów publicznych oraz świadczenie wysokiej jakości usług skierowanych do podatników rzetelnie rozliczających swoje podatki. Bądźmy dumni, że możemy pełnić tak zaszczytną rolę w służbie dla Ojczyzny." powiedział Dyrektor IAS w Szczecinie dziękując wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom zachodniopomorskiej KAS.
Przed uroczystościami w Bazylice Archikatedralnej odbyła się msza święta w intencji funkcjonariuszy i pracowników Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.