«Powrót

Kolejne używki nie trafią na rynek

Kolejne używki nie trafią na rynek

Kolejne używki nie trafią na rynek

  • 55 kg krajanki tytoniowej do palenia, częściowo przygotowanej do dalszej dystrybucji ujawniła zachodniopomorska KAS.

4 lutego 2019 r. funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie, wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, prowadzili czynności kontrolne na terenie Koszalina nakierowane na ujawnienie wyrobów bez polskich znaków akcyzy.

W wyniku przeszukania jednego z lokali, znajdującego się blisko centrum miasta i należącego do jego mieszkańca, ujawniono ponad 55 kg krajanki tytoniowej do palenia, częściowo przygotowanej do dalszej dystrybucji. Ujawniony tytoń nie był oznaczony polskimi znakami akcyzy.

Łączna kwota narażonego na uszczuplenie podatku akcyzowego i podatku VAT wyniosła prawie 57 tys. zł.

Towar zatrzymano do dalszego postępowania, a sporządzoną dokumentację przekazano do Działu Dochodzeniowo-Śledczego ZUCS w Szczecinie, gdzie będzie prowadzone postępowanie karne skarbowe wobec sprawcy czynu.