«Powrót

E-akta - skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja

E-akta - skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja

E-akta - skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja

E-akta grafika napis Prościej, taniej, e-akta od 1 stycznia 2019 wizerunek nożyczek i niebieskich włosów
E-akta plakat napis Prościej, SKRACAMY? :-) taniej, e-akta od 1 stycznia 2019 wizerunek nożyczek i niebieskich włosów, www.e-akta.gov.pl , 3 logotypy
  • Obecnie dokumentację pracowniczą przechowujesz w formie papierowej.
  • Od stycznia możesz decydować w jakiej formie chcesz ją przechowywać – papierowo, czy elektronicznie.


Możesz też zmienić wcześniej przyjętą formę przechowywania akt pracowniczych.
Od 1 stycznia 2019 r. dla wszystkich nowo zatrudnianych osób akta pracownicze jako pracodawca czy zleceniodawca będziesz przechowywał 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy lub zakończyła się umowa zlecenia.

Dla pracowników, których zatrudniłeś po raz pierwszy w okresie od stycznia 1999 r. do grudnia 2018r. możesz skrócić okres przechowywania akt z 50 do 10 lat ale tylko jeśli spełnisz dodatkowe warunki, które wynikają z ustawy tj.:

• przekażesz do ZUS oświadczenie (ZUS OSW) oraz
• raport informacyjny (ZUS RIA).

Natomiast akta pracowników/zleceniobiorców zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. przechowujesz przez okres 50 lat.

Więcej informacji na stronach www.zus.pl/e-akta ,

www.e-akta.gov.pl lub w załączonych komunikatach.

Pliki do pobrania