Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Status prawny urzędu skarbowego reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 578 ze zmianami). Naczelnik Urzędu jest organem podatkowym pierwszej instancji. Jako organ administracji rządowej niezespolonej podlega Dyrektorowi Izby Skarbowej w Szczecinie.

  W sprawach organizacyjno-finansowych, w tym z zakresu prawa pracy, urzędy skarbowe wraz z nadzorująca je Izbą Skarbową, stanowią jednostkę organizacyjną, której kierownikiem jest Dyrektor Izby Skarbowej.

  Izba Skarbowa wraz z podległymi urzędami skarbowymi prowadzi gospodarkę finansową, jako samodzielnie bilansująca się jednostka budżetowa.

  Urzędem Skarbowym kieruje Naczelnik, który odpowiada przed Dyrektorem Izby Skarbowej za prawidłową i terminową realizację zadań urzędu skarbowego.

  Zakres działania, terytorialny zasięg oraz organizację Urzędu Skarbowego określają w szczególności:

  • ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 578 ze zmianami),
  • zarządzenie Nr 15 Ministra Finansów z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Fin. z 6 marca 2015 r. – poz. 15 ),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1441),
  • regulamin organizacyjny.

  Urząd Skarbowy jest finansowym organem postępowania przygotowawczego, w sprawach karnych skarbowych.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 21.05.2015 Data publikacji: 21.05.2015 10:25 Data ostatniej modyfikacji: 31.10.2016 14:08
  Autor: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie Osoba publikująca: Anna Raca Osoba modyfikująca: Anna Raca
  Rejestr zmian